Vistula BS

Linki

Wyszukiwarka

Skorzystaj z bankowości internetowej

Menu

O Banku

Treść strony

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI NOWE PRZYBOJEWO

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W PLOŃSKU podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 655/15 w dniu: 19.03.2024 o godzinie: 09:00 rozpocznie się w trybie ustalonym w art.  9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości: 

 

- nieruchomości położonej przy   63,Nowe Przybojewo,  09-150 Czerwińsk Nad Wisłą, dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Płońsku  (adres: ul.  ul.Sienkiewicza 9a, Płońsk, 09-100 Płońsk)   prowadzi księgę wieczystą o numerze PL1L/00035551/2.

Opis nieruchomości:
nieruchomość zabudowana stanowiąca nieruchomość oznaczona w ewidencji jako działki nr 22/1 położonej pod adresem: 09-150 Czerwińsk Nad Wisłą, Nowe Przybojewo , dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Płońsku prowadzi księgę wieczystą o numerze PL1L/00035551/2 , będącej własnością Teresa Kaniewska w 5/8 części, Norberta Kaniewskiego w 1/8 części, Jarosława Marka Kaniewskiego w 1/8 części, Marcina Kaniewskiego w 1/8 części . Licytowana nieruchomość (działka nr 22/1 o powierzchni 0,8697 ha) stanowi siedlisko z zabudową gospodarczą , zlokalizowane przy asfaltowej drodze gminnej, zabudowane budynkiem mieszkalnym połączonym z gospodarczo-składowym oraz budynkiem przechowalni płodów rolnych Kształt działki regularny, korzystny do zagospodarowania. Sąsiedztwo stanowi rozproszona zabudowa zagrodowa i produkcyjna oraz grunty orne. Działka całkowicie ogrodzona, częściowo utwardzona z mini ogródkiem wypoczynkowym w którym znajduje się altana drewniana,. Działka wyposażona w energię elektryczną wodociąg gminny i szambo bezodpływowe. Ogrodzenie części frontowej z elementów stalowych kutych na fundamencie betonowym (brak przęseł i bramy wjazdowej), pozostałe ogrodzenie z elementów prefabrykowanych. Dla terenu, na którym znajduje się przedmiotowa działka brak jest obecnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Warunki wynikające ze Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czerwińsk n/Wisłą, zatwierdzone uchwałą nr 207/XXIX/2006 Rady Gminy w Czerwińsku n/Wisłą z dnia 10.03.2006r.: Opisywana nieruchomość położona na terenie obrębu Nowe Przybojewo, zlokalizowana jest na terenach zabudowy mieszkaniowo-usługowej i zagrodowej Budowle i inne urządzenia 1. budynek mieszkalny, z roku 1980, o pow. zab. 114 m2, pow. uż. 103,75 m2, połączony z gospodarczo-składowym z lat 1980/1990, o łącznej pow. zab. 685 m2 (w tym część gospodarczo składowa o pow. zab. 571 m2), jednokondygnacyjny z poddaszem gospodarczym, niepodpiwniczony. Budynek o konstrukcji tradycyjnej. Fundamenty żelbetowe monolityczne, ściany zewnętrzne 2x pustak betonowy. Budynek w połowie dodatkowo ocieplony styropianem gr. 10 cm, zabezpieczonym tynkiem cementowym na siatce poliuretanowej, elewacji końcowej brak. Stropy żelbetowe monolityczne. Dach o konstrukcji drewnianej, dwuspadowy pokryty blachą dachówkową, orynnowanie i rury spustowe z PCV. W części mieszkalnej okna PCV, drzwi wejściowe stalowe ocieplone pokryte okładziną PCV, wewnętrzne płycinowe. Wykończenie: ściany i sufity obłożone panelami HDF i PCV, w łazience z w.c. płytki glazurowane z ornamentami. Posadzki cementowe z dociepleniem, obłożone terakotą i panelami podłogowymi. Schody zewnętrzne betonowe. Media: energia elektryczna, wodociąg gminny, szambo bezodpływowe, c.o. piec na paliwo stałe. W części inwentarsko-składowej ściany nieotynkowane, posadzki betonowe, wrota zewnętrzne przesuwne metalowe ocieplone, media; energia elektryczna. Ogólny stan techniczny biegły określił jako budynku dobry, Standard wykończenia części mieszkalnej średni. 2. budynek przechowalni płodów rolnych, z roku 2012, o pow. zab. 1523 m2, pow.uż. 1436,14 m2, kubatura 9240 m3, jednokondygnacyjny wysokiego składowania z dodatkowym pół podpiwniczeniem (chłodnia). Budynek o konstrukcji tradycyjnej. Fundamenty żelbetowe monolityczne, ściany zewnętrzne 2x pustak betonowy, brak elewacji, Stropy: w części budynku żelbetowe monolityczne. Dach o konstrukcji drewnianej, dwuspadowy pokryty blachą dachówkową, orynnowanie i rury spustowe z PCV. Ściany wewnątrz częściowo otynkowane, posadzki betonowe izolowane, media; energia elektryczna. Ogólny stan techniczny budynku bardzo dobry, Ogrodzenie . Działka całkowicie ogrodzona,Ogrodzenie części frontowej z elementów stalowych kutych na fundamencie betonowym (brak przęseł i bramy wjazdowej), pozostałe ogrodzenie z elementów prefabrykowanych. Dojazd do nieruchomości asfaltową drogą gminną .

 

Suma oszacowania wynosi 1 485 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 113 975,00 zł.  

 

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się natomiast protokół opisu i oszacowania.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 148 530,00 zł.

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 08 1020 1592 0000 2902 0054 3660 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. 

 

 

 

Sprzedaż dokonywana jest w drodze licytacji elektronicznej. Uczestnictwo w przetargu wymaga założenia konta w systemie teleinformatycznym obsługującym licytacje elektroniczne dostępnym pod adresem https://elicytacje.komornik.pl/  oraz przystąpienia do przetargu na dwa dni robocze przed jego rozpoczęciem. Licytant składa rękojmię najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu, a jeżeli bierze udział w licytacji jako pełnomocnik innej osoby, to przedkłada dodatkowo swoje umocowanie. Udział jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. 

Na podstawie art.  9864 §  2 kpc warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym. 

Licytacje wyżej wymienionych nieruchomości odbywają się w trybie elektronicznym i  zakończą się w dniu:  26.03.2024 o godzinie: 09:00. Na podstawie art. 9867po § 31 kpc, jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia. 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie przedmiotów od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 


Zgodnie z art.  976 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

 
Komornik Sądowy

KRYSTYNA STOŁBUNIK-KON

Dane kontaktowe

Kontakt
tel. (24) 231 12 00

 

 

 

 

 

 

 

Vistula Bank Spółdzielczy, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Łodzi - Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000100567 REGON 000508916 NIP 774 10 18 830 KOD SWIFT POLUPLPR

 

Stopka

Wszelkie prawa zastrzeżone © Vistula Bank Spółdzielczy

Zobacz nas na mapie

Rozmiar czcionki

Dodatkowe opcje dostępności

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.