Vistula BS

Linki

Wyszukiwarka

Skorzystaj z bankowości internetowej

Menu

Start

Reklama

kredyt

Treść strony

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości Borowiec,Tarczyn
2020.01.09
-

Szczegóły licytacjiKomornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Grójcu
Paweł Myszkowski
Kancelaria Komornicza, Mogielnicka 33lok.2.04, Grójec, 05-600 Grójec
tel. 483 - pokaż numer telefonu - / fax. 483 - pokaż numer telefonu -

Sygnatura: KM 1856/18

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu Paweł Myszkowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 290 - pokaż numer telefonu - 0 o godz. 11:10 w budynku Sądu Rejonowego w Grójcu z siedzibą przy Sportowa 14, 05-600 Grójec, pokój VI, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Sołtysiak Zofia i Sołtysiak Paweł, położonej przy ,Borowiec, 05-555 Tarczyn, dla której Sąd Rejonowy w Grójcu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze RA1G/ 843 - pokaż numer telefonu - 3/0.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Borowiec, arkusz mapy ewidencyjnej nr 1, obręb 0001_Borowiec, jednostka ewidencyjna 141806_5,Tarczyn-obszar wiejski, powiat piaseczyński, województwo mazowieckie, obejmująca działkę oznaczoną nr 80/29 o powierzchni 0,1906 ha. Działka nr 80/29 o powierzchni 0,1906 ha w kształcie prostokąta o szerokości frontu około 28 metrów i długości około 68 metrów. Od drogi działka nie jest zabudowana, nie jest zagospodarowana, jest porośnięta lasem. Lasu nie można podzielić bo teren jest wpisany do , gatunek dominujący sosna So około 40 lat. Działka nr 80/29 przylega dłuższym bokiem do działki nr 80/16, której właścicielem jest Gmina Tarczyn, która z koeli przylega do działki nr 80/7 – użytek droga – ulica Księżnej Diany, która jest własnością Gminy Tarczyn. Ulica Księżnej Diany ma nawierzchnię stabilizowaną żwirem. Ulica jest wąska nie posiada urządzonych chodników, ani oświetlenia ulicznego. Działka położona jest z dostępem do infrastruktury technicznej w postaci wodociągu, a energia elektryczna jest w sąsiedztwie. Sąsiedztwo i otoczenie to działki niezabudowane i zabudowa letniskowa i zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz jest budynek byłego baru.

Suma oszacowania wynosi 38 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 28 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 800,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA 510 - pokaż numer telefonu - 700 - pokaż numer telefonu - 200 - pokaż numer telefonu - 5.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Grójcu I Wydziale Cywilny mieszczącym się pod adresem: ul. Sportowa 14, 05-600 Grójec.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Paweł Myszkowski

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości Borowiec,Tarczyn
2020.01.09
Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości Borowiec,Tarczyn

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Grójcu
Paweł Myszkowski
Kancelaria Komornicza, Mogielnicka 33lok.2.04, Grójec, 05-600 Grójec
tel. 483 - pokaż numer telefonu - / fax. 483 - pokaż numer telefonu -

Sygnatura: KM 1856/18

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu Paweł Myszkowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 290 - pokaż numer telefonu - 0 o godz. 11:25 w budynku Sądu Rejonowego w Grójcu z siedzibą przy Sportowa 14, 05-600 Grójec, pokój VI, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Sołtysiak Zofia i Sołtysiak Paweł, położonej przy ,Borowiec, 05-555 Tarczyn, dla której Sąd Rejonowy w Grójcu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze RA1G/ 843 - pokaż numer telefonu - 4/7.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Borowiec, arkusz mapy ewidencyjnej nr 1, obręb 0001_Borowiec, jednostka ewidencyjna 141806_5,Tarczyn-obszar wiejski, powiat piaseczyński, województwo mazowieckie, obejmująca działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 80/30 o powierzchni 0,1274 ha zabudowaną murowanym budynkiem mieszkalnym oznaczonym na mapie "1m" o powierzchni użytkowej 87,48 m2 oraz murowanym budynkiem gospodarczym oznaczonym na mapie "2g" o powierzchni użytkowej 37,44 m kw. oraz działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 80/31 o powierzchni 0,1896 ha, gdzie w dziale III "Prawa, roszenia i ograniczenia" jest wpis ograniczonego prawa rzeczowego ”ustanowiona na czas nieokreślony na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości oznaczonej jako działka nr 80/32 dla której prowadzona jest księga wieczysta RA1G/ 843 - pokaż numer telefonu - 5/4 bezpłatna służebność gruntowa, polegająca na prawie przejazdu i przechodu oraz przeprowadzania wszelkich mediów przez nieruchomość oznaczoną jako działki nr 80/31 i 80/30, nieregularnym pasem gruntu o szerokości 8 metrów, zaznaczonym na mapie podziału geodezyjnego, w wyniku którego powstały wszystkie te działki”. Działka nr 80/30 o powierzchni 0,1274 ha w kształcie wielokąta, ale w miarę foremnego składającego się z dwóch części - pierwsza część od drogi stanowi teren komunikacyjny a druga zasadnicza część która jest zabudowana jest w kształcie prostokąta o szerokości około 25 metrów i długości około 40 metrów. Teren działki jest płaski. Na działce jest studnia kopana. Działka nie jest ogrodzona, nie jest zagospodarowana. Działka zabudowana jest murowanym budynkiem mieszkalnym o dwóch kondygnacjach nadziemnych o zinwentaryzowanej powierzchni użytkowej 87,48 m kw. oraz murowanym budynkiem gospodarczym o jednej kondygnacji nadziemnej o zinwentaryzowanej powierzchni użytkowej 37,44 m kw. Działka nr 80/30 przylega krótszym bokiem do działki nr 80/16, której właścicielem jest Gmina Tarczyn, która z kolei przylega do działki nr 80/7 – użytek droga – ulica Księżnej Diany, która jest własnością Gminy Tarczyn. Ulica Księżnej Diany ma nawierzchnię stabilizowaną żwirem. Ulica jest wąska nie posiada urządzonych chodników, ani oświetlenia ulicznego. Działka położona jest z dostępem do infrastruktury technicznej w postaci wodociągu, a energia elektryczna jest w sąsiedztwie. Sąsiedztwo i otoczenie to działki niezabudowane i zabudowa letniskowa i zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz jest budynek byłego baru.

Suma oszacowania wynosi 59 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 44 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 900,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA 510 - pokaż numer telefonu - 700 - pokaż numer telefonu - 200 - pokaż numer telefonu - 5.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Grójcu I Wydziale Cywilny mieszczącym się pod adresem: ul. Sportowa 14, 05-600 Grójec.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Paweł Myszkowski

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości Borowiec,Tarczyn
2020.01.09
Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości Borowiec,Tarczyn

Szczegóły licytacji
Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Grójcu
Paweł Myszkowski
Kancelaria Komornicza, Mogielnicka 33lok.2.04, Grójec, 05-600 Grójec
tel. 48 332 92 05 / fax. 48 332 92 05

Sygnatura: KM 1856/18

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu Paweł Myszkowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29-01-202 0 o godz. 11:40 w budynku Sądu Rejonowego w Grójcu z siedzibą przy Sportowa 14, 05-600 Grójec, pokój VI, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Sołtysiak Zofia i Sołtysiak Paweł, położonej przy ,Borowiec, 05-555 Tarczyn, dla której Sąd Rejonowy w Grójcu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze RA1G/8430 5/4.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Borowiec, arkusz mapy ewidencyjnej nr 1, obręb 0001_Borowiec, jednostka ewidencyjna 141806_5,Tarczyn-obszar wiejski, powiat piaseczyński, województwo mazowieckie, obejmująca działkę oznaczoną nr 80/32 o powierzchni 0,2112 ha, gdzie w dziale I-Sp „Spis praw związanych z własnością” – widnieje wpis prawa przejazdu i przechodu oraz przeprowadzenia wszelkich mediów przez nieruchomość oznaczoną jako działki nr 80/31 i 80/30 dla których prowadzona jest księga wieczysta RA1G/8430 4/7, nieregularnym pasem gruntu o szerokości 8 metrów zaznaczonym na mapie podziału geodezyjnego, w wyniku którego powstały wszystkie te działki. Działka nr 80/32 o powierzchni 0,2112 ha w kształcie prostokąta o szerokości około 32 metrów i długości około 66 metrów. Działka nie ogrodzona, częściowo zadrzewiona. Teren działki płaski. Od strony wschodniej jest międzysąsiedzkie ogrodzenie z siatki plastikowej. Działka nr 80/32 – dostęp do drogi publicznej odbywa się na zasadzie służebności gruntowej – ustanowiona na czas nieokreślony na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości oznaczonej jako działka nr 80/32 bezpłatna służebność gruntowa, polegająca na prawie przejazdu i przechodu oraz przeprowadzania wszelkich mediów przez nieruchomość oznaczoną jako działki nr 80/31 i 80/30 dla której prowadzona jest księga wieczysta RA1G/8430 4/7, nieregularnym pasem gruntu o szerokości 8 metrów, zaznaczonym na mapie podziału geodezyjnego, w wyniku którego powstały wszystkie te działki. Działka nr 80/30 przylega do działki nr 80/16, której właścicielem jest Gmina Tarczyn, która przylega do działki nr 80/7 – użytek droga – ulica Księżnej Diany, która jest własnością Gminy Tarczyn. Ulica Księżnej Diany ma nawierzchnię stabilizowaną żwirem. Ulica jest wąska nie posiada urządzonych chodników, ani oświetlenia ulicznego. Dostęp do infrastruktury technicznej w postaci: wodociągu, a energia elektryczna jest w sąsiedztwie. Sąsiedztwo i otoczenie to działki niezabudowane i zabudowa letniskowa i zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz jest budynek byłego baru.

Suma oszacowania wynosi 75 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 56 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 500,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA 05 1020 431 7 0000 56 02 0094 690 5.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Grójcu I Wydziale Cywilny mieszczącym się pod adresem: ul. Sportowa 14, 05-600 Grójec.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Paweł Myszkowski

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
2020.01.08
-

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Płocku Maciej Czyż na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 140 - pokaż numer telefonu - 0 o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Płocku z siedzibą przy Kilińskiego 10 b, 09-400 Płock, pokój 114, odbędzie się licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Dariusz Jarzyński, położonej przy ,Brudzeń Mały, 09-414 Brudzeń Duży, dla której Sąd Rejonowy w Płocku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PL1P/ 122 - pokaż numer telefonu - 7/2.
Opis nieruchomości:
działka 228/5 położona jest w centralnej części obrębu. Dojazd do działki od południa i wschodu drogami gruntowymi (działki drogowe nr 77 i 132). Działka w kształcie wieloboku z lekkim spadkiem w kierunku południowym. Działka niezagospodarowana, porośnięta roślinnością trawiastą. Od południowego-wschodu działka przylega do rowu. Działka usytuowana w odległości ok 2,8 km od miejscowości gminnej Brudzeń Duży oraz ok 2,2 km od drogi wojewódzkiej 559. W sąsiedztwie tereny rolne i zabudowa zagrodowa, mieszkaniowa. Teren uzbrojony w prąd i wodociąg.

Suma oszacowania wynosi 71 140,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 47 4263,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 114,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ BNP Paribas SA 901 - pokaż numer telefonu - 218 - pokaż numer telefonu - 596 - pokaż numer telefonu - 1.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

LIcytacja Nieruchomości Dom Bawarski
2019.12.23
-

OBWIESZCZENIE O 1. LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI o nr KW PL1O/ 985 - pokaż numer telefonu - 3/1
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sochaczewie Jacek Jachowicz zawiadamia, że: 160 - pokaż numer telefonu - 0 o godz. 12:00 w Sądzie Rejonowym w Sochaczewie, w sali nr: 1, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do: Dominik Domagalski, poł.: ul. Familijna, Granice, gm. Teresin, dla której SR w Sochaczewie prowadzi księgę wieczystą o nr PL1O/ 985 - pokaż numer telefonu - 3/1, wraz z prawami przynależnymi. Opis prawa: N. poł. przy DK 92, dojazd z dr. gmin. N. była użytk. jako "Dom Bawarski". N. o kształ. prostokąt. Zab. bud. usług.-mieszk. w konstr. murow., 2-kondyg., nie podpiwnicz, PU 820,90m2 . PZ 557,8m2 . Bud. zrealiz. w latacch 201 - pokaż numer telefonu - 3 i dop. do użytk. Na part. dwie sale, zaplecze kuch., biuro, łazienki, holl, kotłownia. Na 2. kondyg. pokoje hotelowe i cz. mieszkalna. Bud. ociepl., otynk., wyp. w instal.: energet., wod.-kan. z szamb. 2 x 4,5m3 , c.o. z kotła węgl. na ekogroszek, moc 400 kV, inne. Teren utwardz. W MPZP n. jest poł. w części na t. zab. usług. 4U a w części na t. zab. mieszk. 1-rodz. z dop. usług 6MN, U. Wg oświadcz. dł. n. obecnie pozostaje nieużytkowana, jest nieogrzewana. Dostawa zwolniona z VAT, brak prawa wykupu KOWR.
Obw. o licyt. na stronie: http://www.komornikwsochaczewie.pl, wyciąg z operatu szac. na e-mail. Suma oszacowania wynosi 2.643.000,00zł, zaś cena wywołania 1.982.250,00zł (3/4 sumy oszac.). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 264.300,00zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczęd. banku upr. wg prawa bankowego do jej wyst., zaopatrz. w upow. do wypłaty kwoty rękojmi, stosownie do ew. postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA 551 - pokaż numer telefonu - 500 - pokaż numer telefonu - 200 - pokaż numer telefonu - 5. Jeśli ww. rach. nie zost. uznany kwotą ręk. w dniu poprzedz. przetarg, taki licytant nie zostanie dop. do przetargu. Zgod. z art. 976 §1 kpc w przet. nie mogą uczest. osoby, które mogą nabyć n. tylko za zezw. org. państw., a zezw. tego nie przedst. oraz inne osoby wym. w tym art. W ciągu 2 tygodni przed term. licyt. wolno przeglądać w SR w Sochaczewie albo w kancelarii kom. (w egz. uproszcz.) odpis prot. opisu i oszacowania oraz op. szac. z wypisem z rej. gruntów i mapką geod.- z akt sprawy. Ew. oględz.n.-samodzielnie lub po uzgod. term. z komornikiem. Prawa osób 3-ich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozp. przetargu nie złożą dowodu, że wniosły pozew o zwolnienie n. lub przedm. razem z nią zaj. od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzym. egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujaw. w KW lub ZD i nie zostaną zgłosz. najp. na 3 dni przed licyt., nie będą uwzgl. i wygasną z chwilą uprawomoc. się postan. o przysądz. własności. UWAGA! Kwestię ew. opodatkowania sprzedaży podatkiem od czynności cywilnoprawnych należy wyjaśniać z właściwym urzędem skarbowym.

Dane kontaktowe

1. Centrala Banku
    tel. (24) 231 12 00
2. Oddział w Wyszogrodzie
    tel. (24) 231 10 34
3. Oddział w Czerwińsku nad Wisłą    tel. (24) 231 50 02
4. Oddział w Iłowie
    tel. (24) 277 40 36
5. Filia w Sochaczewie
    tel. (46) 863 42 85
6. POK w Małej Wsi
    tel. (24) 231 40 35
7. Oddział w Bodzanowie
    tel.  (24) 222 00 01
8. Filia w Bielsku
    tel. (24) 235 73 27
9. POK w Czerwińsku nad Wisłą    tel. 660 431 223

 

 

Zdalna Pomoc

W celu uzyskania zdalnej pomocy prosimy pobrać poniszy program AnyDesk

Vistula Bank Spółdzielczy, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000100567. REGON 000508916. NIP 774 10 18 830. KOD SWIFT POLUPLPR.

Stopka

Wszelkie prawa zastrzeżone @ Vistula Bank Spółdzielczy

Zobacz nas na mapie

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.