Vistula BS

Linki

Wyszukiwarka

Skorzystaj z bankowości internetowej

Menu

Kredyty

Treść strony

Kredyt obrotowy ,,Rolnik"

KREDYT OBROTOWY „Rolnik”

przeznaczony jest na finansowanie bieżącej działalności

 

Korzyści:

 • kredyt przeznaczony na dowolny cel,
 • brak formy rozliczenia kredytu,
 • formy zabezpieczeń transakcji uzależnione od kwoty kredytu oraz okresu kredytowania
 • dogodny system spłat – terminarz spłat kredytu dostosowany do Twoich możliwości finansowych,
 • okres kredytowania do 12 miesięcy.
 1. Oddział Wyszogród - 5000 zł na 1 ha użytków rolnych z uwzględnieniem indywidualnej oceny zdolności kredytowej.
 2. Oddział Czerwińsk nad Wisłą - 5000 zł na 1 ha użytków rolnych z uwzględnieniem indywidualnej oceny zdolności kredytowej.
 3. Oddział Iłów - 5000 zł za 1 ha użytków rolnych z uwzględnieniem indywidualnej oceny zdloności kredytowej.
 4. Pozostałe oddziały - 1.500 zł na 1 ha użytków rolnych z uwzględnieniem indywidualnej oceny zdolności kredytowej.

 

Warunki udzielenia kredytu:

 • Klient prowadzi nieprzerwanie działalność rolniczą,
 • Klient posiada w Banku rachunek bieżący lub zobowiąże się do jego otwarcia przed uruchomieniem kredytu,
 • Klient przeprowadza lub zobowiąże się do przeprowadzania rozliczeń z tytułu prowadzonej działalności przez rachunek w Banku w wysokości, co najmniej proporcjonalnej do udziału Banku w łącznym zadłużeniu kredytowym Klienta w bankach,
 • Klient posiada zdolność kredytową, ustaloną w oparciu o stosowaną w Banku metodykę badania zdolności  kredytowej z uwzględnieniem wnioskowanych warunków transakcji kredytowej,
 • Klient przedstawi zabezpieczenie kredytu.

Zabezpieczeniem kredytu może być:

 • poręczenie według prawa cywilnego,
 • poręczenie według prawa wekslowego,
 • weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową,
 • pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunku bankowym,
 • hipoteka,
 • cesja wierzytelności z kontraktu,
 • cesja wierzytelności z umowy ubezpieczenia
 • zastaw rejestrowy lub przewłaszczenie nas rzeczy ruchomej,
 • kaucja,
 • ubezpieczenie kredytu.

drukuj (Kredyt obrotowy ,,Rolnik")

wyświetl galerię w Cooliris

Wstecz

Dane kontaktowe

1. Centrala Banku
    tel. (24) 231 12 00
2. Oddział w Wyszogrodzie
    tel. (24) 231 10 34
3. Oddział w Czerwińsku nad Wisłą    tel. (24) 231 50 02
4. Oddział w Iłowie
    tel. (24) 277 40 36
5. Filia w Sochaczewie
    tel. (46) 863 42 85
6. POK w Małej Wsi
    tel. (24) 231 40 35
7. Oddział w Płocku
    tel. 660 499 346
8. Filia w Bielsku
    tel. (24) 235 73 27
9. POK w Czerwińsku nad Wisłą    tel. 660 431 223
 
10. Oddział w Bodzanowie
    tel.  (24) 222 00 01
 

 

 

Zdalna Pomoc

W celu uzyskania zdalnej pomocy prosimy pobrać poniszy program AnyDesk

Vistula Bank Spółdzielczy, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000100567. REGON 000508916. NIP 774 10 18 830. KOD SWIFT POLUPLPR.

Stopka

Wszelkie prawa zastrzeżone @ Vistula Bank Spółdzielczy

Zobacz nas na mapie

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.