Vistula BS

Linki

Wyszukiwarka

Skorzystaj z bankowości internetowej

Menu

Kredyty

Treść strony

Kredyt w rachunku bieżącym

KREDYT W RACHUNKU BIEŻĄCYM

w formie odnawialnej linii kredytowej

Korzyści:

 • kredyt przeznaczony na dowolny cel,
 • każdy wpływ na rachunek bieżący jest zaliczany na poczet spłaty kredytu, dzięki czemu kwota limitu jest automatycznie odnawialna o kwotę wpłaty,
 • odsetki pobierane są tylko za faktycznie wykorzystany kredyt,
 • kredyt jest automatycznie ubezpieczony,
 • indywidualnie ustalane prawne zabezpieczenia kredytu,
 • udzielany jest w PLN na okres do 5 lat z możliwością przedłużenia okresu obowiązywania umowy kredytu na kolejne okresy.

Warunki udzielenia kredytu:

 • Klient prowadzi nieprzerwanie działalność rolniczą,
 • Klient posiada w Banku rachunek bieżący lub zobowiąże się do jego otwarcia przed uruchomieniem kredytu,
 • Klient przeprowadza lub zobowiąże się do przeprowadzania rozliczeń z tytułu prowadzonej działalności przez rachunek w Banku w wysokości, co najmniej proporcjonalnej do udziału Banku w łącznym zadłużeniu kredytowym Klienta w bankach,
 • Klient posiada zdolność kredytową, ustaloną w oparciu o stosowaną w Banku metodykę badania zdolności  kredytowej z uwzględnieniem wnioskowanych warunków transakcji kredytowej,
 • Klient przedstawi zabezpieczenie kredytu.

Zabezpieczeniem kredytu może być:

 • poręczenie według prawa cywilnego,
 • weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową,
 • pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunku bankowym,
 • hipoteka,
 • cesja wierzytelności z kontraktu,
 • zastaw rejestrowy lub przewłaszczenie nas rzeczy ruchomej,
 • kaucja.
wyświetl galerię w Cooliris

Wstecz

Dane kontaktowe

1. Centrala Banku
    tel. (24) 231 12 00
2. Oddział w Wyszogrodzie
    tel. (24) 231 10 34
3. Oddział w Czerwińsku nad Wisłą    tel. (24) 231 50 02
4. Oddział w Iłowie
    tel. (24) 277 40 36
5. Filia w Sochaczewie
    tel. (46) 863 42 85
6. POK w Małej Wsi
    tel. (24) 231 40 35
7. Oddział w Bodzanowie
    tel.  (24) 222 00 01
8. Filia w Bielsku
    tel. (24) 235 73 27
9. POK w Czerwińsku nad Wisłą    tel. 660 431 223

 

 

Zdalna Pomoc

W celu uzyskania zdalnej pomocy prosimy pobrać poniszy program AnyDesk

Vistula Bank Spółdzielczy, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Łodzi - Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000100567. REGON 000508916. NIP 774 10 18 830. KOD SWIFT POLUPLPR.

Stopka

Wszelkie prawa zastrzeżone @ Vistula Bank Spółdzielczy

Zobacz nas na mapie

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.