Vistula BS

Linki

Wyszukiwarka

Skorzystaj z bankowości internetowej

Menu

Oferta

Reklama

kredyt

Treść strony

Stopy procentowe NBP

https://nbp.pl/

Stawka WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Rate) określana jest jako referencyjna wysokość pożyczek na polskim rynku międzybankowym; stawka wyznaczana jest jako średnia arytmetyczna wielkości oprocentowania podawanych przez największe banki działające w Polsce, które są uczestnikami panelu stawek WIBOR, po odrzuceniu wielkości skrajnych. Banki podają stawki oprocentowania (w ujęciu rocznym), po jakich są gotowe złożyć u siebie depozyt, o godz. 11:00 każdego dnia roboczego. Proces wyznaczania wartości WIBOR nazywany jest fixingiem WIBOR.

Stawka WIBID (ang. Warsaw Interbank BID Rate) określana jest jako referencyjna wysokość oprocentowania lokat na polskim rynku międzybankowym; stawka wyznaczana jest jako średnia arytmetyczna wielkości oprocentowania podawanych przez banki działające w Polsce, które są uczestnikami panelu stawek referencyjnych, po odrzuceniu wielkości skrajnych. Banki podają stawki oprocentowania (w ujęciu rocznym), po jakich gotowe są przyjąć pieniądze od innych banków, o godzinie 11:00 każdego dnia roboczego; proces wyznaczania wartości WIBID nazywany jest fixingiem WIBID; stawka WIBID ma charakter transakcyjny, bowiem w ciągu 15 min od publikacji indeksów ustalonych podczas fixingu, uczestniczące w w nim bank zobowiązane są do zawierania między sobą transakcji według stawek nie gorszych od zgłoszonych tego dnia.

Dane kontaktowe

 
                                  Kontakt
 
Numer telefonu: (24) 231 12 00
Adres e-mail: sekretariat@vistulabs.pl
Adres do e-Doręczeń: AE:PL-24762-91298-CICET-14

 

 

 

 

 

 

 

Vistula Bank Spółdzielczy, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Łodzi - Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000100567 REGON 000508916 NIP 774 10 18 830 KOD SWIFT POLUPLPR

 

Stopka

Wszelkie prawa zastrzeżone © Vistula Bank Spółdzielczy

Zobacz nas na mapie

Rozmiar czcionki

Dodatkowe opcje dostępności

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.