Vistula BS

Linki

Wyszukiwarka

Skorzystaj z bankowości internetowej

Menu

Lokaty

Treść strony

Lokata Najlepsza

Tytuł obiektu: Lokata Najlepsza

Jest to lokata 6 - miesięczna i 12 - miesięczna, nieodnawialna, o stałym oprocentowaniu.

Oprocentowanie uzależnione jest od okresu lokaty i sposobu założenia.

Aktualne oprocentowanie lokaty 6 - miesięcznej:

    w przypadku otwarcia rachunku lokaty w placówce Baku 4,70%
    w przypadku otwarcia rachunku lokaty przez Internet Banking 4,80%
    w przypadku otwarcia rachunku lokaty przez aplikację "Nasz Bank" 5,00%

Aktualne oprocentowanie lokaty 12 - miesięcznej:

    w przypadku otwarcia rachunku lokaty w placówce Baku 5,00%
    w przypadku otwarcia rachunku lokaty przez Internet Banking 5,10%
    w przypadku otwarcia rachunku lokaty przez aplikację "Nasz Bank" 5,30%

Minimalna kwota lokaty wynosi 500,00zł ( pięćset złotych ).

Maksymalna kwota lokaty wynosi 200 000,00zł (dwieście tysięcy złotych).

Lokata jest nieodnawialna oznacza to, że:

  • Lokata założona w placówce Banku po okresie umownym, zgodnie z dyspozycją klienta, zostanie przeksięgowana na standardową lokatę z okresem 6 lub 12 miesięcznym, lub na rachunek ror / bieżący.
  • Lokata założona przez Internet Banking lub aplikację "Nasz Bank" zostanie przeksięgowana na rachunek z którego była założona.

Likwidacja lokaty przed terminem skutkuje zastosowaniem oprocentowania w wysokości 0,00%.

Brak możliwości negocjacji warunków lokaty.

Produkt skierowany dla osób fizycznych w tym rolników indywidualnych.

 

Do lokaty ma zastosowanie Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych w Vistula Banku Spółdzielczym przyjęty Uchwałą Zarządu nr 99/Z/2021 z dnia 24.11.2021 r.

Wstecz

Dane kontaktowe

1. Centrala Banku
    tel. (24) 231 12 00
2. Oddział w Wyszogrodzie
    tel. (24) 231 10 34
3. Oddział w Czerwińsku nad Wisłą    tel. (24) 231 50 02
4. Oddział w Iłowie
    tel. (24) 277 40 36
5. Filia w Sochaczewie
    tel. (46) 863 42 85
6. POK w Małej Wsi
    tel. (24) 231 40 35
7. Oddział w Bodzanowie
    tel.  (24) 222 00 01
8. Filia w Bielsku
    tel. (24) 235 73 27
9. POK w Czerwińsku nad Wisłą    tel. 660 431 223

 

 

Zdalna Pomoc

W celu uzyskania zdalnej pomocy prosimy pobrać poniszy program AnyDesk

Vistula Bank Spółdzielczy, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Łodzi - Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000100567. REGON 000508916. NIP 774 10 18 830. KOD SWIFT POLUPLPR.

Stopka

Wszelkie prawa zastrzeżone @ Vistula Bank Spółdzielczy

Zobacz nas na mapie

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.