Vistula BS

Linki

Wyszukiwarka

Skorzystaj z bankowości internetowej

Menu

Kredyty

Treść strony

Program Czyste Powietrze dla Klientów Vistula Banku Spółdzielczego

Vistula Bank Społdzielczy, Banki Spółdzielcze Zrzeszenia BPS i Bank BPS podpisały umowę o współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Nowy kredyt, z przeznaczeniem na wymianę starych nieefektywnych źródeł ciepła i termomodernizację domów jednorodzinnych, zostanie udostępniony Klientom w połowie tego roku.

Łączny budżet, w ramach którego banki będę przekazywać do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej wnioski o dotację z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytów na przedsięwzięcia realizowane zgodnie z programem „Czyste Powietrze”, to 1,5 mld zł. Kwota ta zostanie podzielona pomiędzy siedem banków, które zgłosiły się do programu. Vistula Bank Spółdzielczy, Banki Spółdzielcze Zrzeszenia BPS i Bank BPS otrzymały jeden z trzech największych limitów na finansowanie.

– Zrzeszenie Banku Polskiej Spółdzielczości to 324 Banki Spółdzielcze i łącznie ponad 2300 placówek w całej Polsce – mówi Krzysztof Kokot, Wiceprezes Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. – Banki Spółdzielcze są szczególnie aktywne w małych miastach i gminach wiejskich, gdzie dominuje zabudowa jednorodzinna. To właśnie właściciele domów jednorodzinnych są naturalnymi odbiorcami programu Czyste Powietrze. Nasi Klienci również w ubiegłych latach wykazywali duże zainteresowanie finansowaniem ekologicznych zmian w swoich domach czy gospodarstwach. Program Czyste Powietrze to szansa na realne oszczędności dla naszych Klientów – i zdrowsze życie dla nas wszystkich.

Aktualnie trwają prace nad systemami IT, które umożliwią przekazywanie wniosków z banków do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Dodatkowo planowane jest uruchomienie Ekologicznego Funduszu Poręczeń i Gwarancji w Banku Gospodarstwa Krajowego zasilanego środkami z NFOŚiGW, stanowiącego system gwarancyjny kredytów udzielanych przez banki.

Warunkiem przystąpienia do programu „Czyste Powietrze” było zapewnienie przez banki możliwości składania wniosków o kredyt w ramach programu w każdym województwie. Podpisana dzisiaj umowa pomiędzy Bankiem BPS i NFOŚiGW gwarantuje klientom Banków Spółdzielczych z Grupy BPS dostęp nie tylko do kredytów z dotacjami, ale także pomoc merytoryczną dla Klientów. Pracownicy oddziałów zostaną przeszkoleni przez NFOŚiGW i udzielać będą niezbędnych informacji o programie. Pomogą także w złożeniu wniosku o kredyt i dotację na częściową spłatę kapitału zaciągniętego kredytu w danym banku. To oznacza, że wnioskodawca załatwi wszystko w jednym „okienku” bankowym, ponieważ bank – po wyrażeniu zgody przez wnioskodawcę – prześle za niego wniosek o dotację do właściwego terytorialnie wfośigw. Ułatwi to kwestie proceduralne i skróci czas oczekiwania na odpowiedź odnośnie dotacji.

Przygotowywana ścieżka bankowa w „Czystym Powietrzu” przewiduje też objęcie kredytów gwarancjami BGK z Ekologicznego Funduszu Poręczeń i Gwarancji. Dzięki tym gwarancjom, banki kredytujące będą mogły zaproponować korzystniejsze warunki kredytu przeznaczonego na finansowanie inwestycji objętych programem.

Kredyty w ramach programu Czyste Powietrze będą udzielane od połowy 2021 do końca 2022 roku.

Wstecz

Dane kontaktowe

1. Centrala Banku
    tel. (24) 231 12 00
2. Oddział w Wyszogrodzie
    tel. (24) 231 10 34
3. Oddział w Czerwińsku nad Wisłą    tel. (24) 231 50 02
4. Oddział w Iłowie
    tel. (24) 277 40 36
5. Filia w Sochaczewie
    tel. (46) 863 42 85
6. POK w Małej Wsi
    tel. (24) 231 40 35
7. Oddział w Bodzanowie
    tel.  (24) 222 00 01
8. Filia w Bielsku
    tel. (24) 235 73 27
9. POK w Czerwińsku nad Wisłą    tel. 660 431 223

 

 

Zdalna Pomoc

W celu uzyskania zdalnej pomocy prosimy pobrać poniszy program AnyDesk

Vistula Bank Spółdzielczy, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000100567. REGON 000508916. NIP 774 10 18 830. KOD SWIFT POLUPLPR.

Stopka

Wszelkie prawa zastrzeżone @ Vistula Bank Spółdzielczy

Zobacz nas na mapie

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.